Na području Županije Zapadnohercegovačke započelo je održavanje Okruglih stolova u sklopu projekta „Y O U t h D r i v e“.
Na događajima su prisutni svi relevantni dionici koji su aktivno sudjelovali kroz čitav proces provedbe aktivnosti projekta vezanih za zaštitu okoliša.

Kvalitetnom suradnjom svih relevantnih dionika iz različitih sektora, stvorio se čvrst temelj koji doprinosti jačanju umrežavanja, a što je rezultiralo kvalitetnijom i ažurnijom brigom za okoliš. Stoga, aktivnosti poput ovih će biti od velikog značaja na putu ka ostvarivanju zadanih ciljeva projekta, a na kraju i ciljeva lokalne zajednice Županije Zapadnogercehovačke glede zaštite okoliša.
Na Okruglim stolovima potpisani su Sporazumi sa svim dionicima o razumijevanju i podršci u provođenjima politika i održivosti projekta „Y O U t h D r i v e“.
Ovakvi događaji su se pokazali kao vrlo bitni za podizanje svijesti, te uključenost lokalne zajednice koja će biti ključna u budućnosti za borbu i očuvanje okoliša. Aktivna uključenost svih dionika u sudjelovanju kreiranja održivog sustava zaštite okoliša je jedan od ciljeva projekta „Y O U t h d r i v e“.
Ovakvi i slični projekti, uz potporu Europske unije, čine veliki iskorak prema jačanju i uvezivanju svih sektora u cilju kvalitetnog i konkretnog djelovanja u akcijama zaštite okoliša, te stvaraju jedan novi prostor za zajedničko djelovanje i doprinost održivom razvoju Županije.
Na službenoj stranici projekta „Naša priroda“ (https://nasapriroda.com), lokalnoj zajednici i pojedincima je omogućeno da prate sve novosti vezane za projekt, kao i da se aktivno uključe u pitanja rješavanja okolišnih problema.

U cilju podizanja svijesti kod mladih o pravilnom zbrinjavanju otpada i zaštiti okoliša u prekograničnom području Crne Gore i BiH (Županija Zapadnohercegovačka i Bokokotorski zaljev), projekt „Y O U t h d r i v e“ sa preko 230.000 eura financira Europska unija, a provode ga partneri na projektu, nevladine organizacije „Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH“ iz Širokog Brijega (BiH) kao nositelj projekta, i „Naša akcija“, sa sjedištem u Kotoru (CG).

JU “Kulturni dom A.B. Šimić Grude” potpisala Sporazum o razumijevanju i podršci u provođenjima politika i održivosti projekta ” Y O U th D r i v e”