U svrhu potpore rada gradskih knjižnica i knjižnica osnovnih škola koje su sudjelovale u obilježavanju Nacionalnog dana svjesnosti o knjižnicama 2021. i obogaćivanja fonda knjižnične građe Sveučilišna knjižnica darovala je određeni broj naslova knjižnici JU “Kulturni dom A. B. Šimić” Grude.

Zahvaljujemo se Sveučilišnoj knjižnici u Mostaru na ovoj vrijednoj donaciji te pozivamo naše drage čitatelje da pronađu naslov za sebe.

JU “Kulturni dom A.B. Šimić” Grude odjel knjižnica dobila donaciju knjižnične građe od Sveučilišta u Mostaru