Obavještavamo sve političke subjekte o davanju u najam led displaya koji se nalazi u vlasništvu JU “Kulturni dom A.B. Šimić” Grude u svrhu predizborne kampanje.

Led display daje se u najam svim političkim subjektima u svrhu predizborne kampanje bez naknade u razdoblju propisanom Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Zainteresirani politički subjekti dužni su podnijeti zahtjev za oglašavanje prema JU „Kulturni dom A.B. Šimić“ Grude do 29. lipnja 2022. godine.

Zahtjeve slati na adresu : JU „Kulturni dom A.B. Šimić“ Grude, Park hrvatskih velikana 3, 88340 Grude s naznakom „ Prijava na Javni poziv političkim subjektima“ ili donijeti osobno u JU.

Zakašnjele, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati

JAVNI POZIV POLITIČKIM SUBJEKTIMA