Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

JU „KULTURNI DOM A.B. ŠIMIĆ“ GRUDE

Datum: 16. veljače 2023. godine

Broj: KD-01-24/23

Javni poziv za otkup knjiga u 2023. godini

I.

JU „Kulturni dom A.B. Šimić“ Grude otkupljivati će knjige domaćih izdavača na hrvatskom jeziku, i to:

 • djela suvremene domaće književnosti,
 • djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost,
 • vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade
 • knjige koje su objavljene u tekućoj i prethodnoj godini.

JU „Kulturni dom A. B. Šimić“ Grude neće otkupljivati:

 • udžbenike,
 • priručnike,
 • ponovljena i komercijalna izdanja,
 • izdanja koja svojom kvalitetom i tehničkom izvedbom ne zadovoljavaju profesionalne nakladničke standarde,
 • izdanja koja nisu prikladna za korištenje u javnim knjižnicama.

II.

Pravo prijave imaju autori vlastitih izdanja koji su članovi Društva hrvatskih književnika ili Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne.

III.

Potpore će se dodjeljivati u iznosu do 500,00 KM po autoru.

IV.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

 • podaci o knjizi,
 • podaci o nakladniku/izdavaču,
 • podaci o autoru,
 • dokaz članstva u Društvu hrvatskih književnika ili Društvu hrvatskih književnika Herceg Bosne,
 • tiskani primjerak objavljene knjige koja se prijavljuje za otkup.

Prijavu s kompletnom dokumentacijom poslati na adresu:

JU „Kulturni dom A.B. Šimić“ Grude

Park hrvatskih velikana 3

88340 Grude

S naznakom „ NE OTVARATI – Prijava na Javni poziv za otkup knjiga u 2023. godini“

V.

Nepotpune prijave te prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati.

VII.

Prijave na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave do 30. studenog 2023. ili do utroška raspoloživih sredstava.

Po ovlaštenju Ravnateljice

Ivana Prlić

Javni poziv za otkup knjiga u 2023. godini