Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

JU „KULTURNI DOM A.B. ŠIMIĆ“ GRUDE

Datum: 07. veljače 2024. godine

Broj: KD-01-13/24

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2024. godini

I.

JU „Kulturni dom A.B. Šimić“ Grude dodjeljivati će potpore autorima za izdavanje književnog djela na hrvatskom jeziku.

II.

Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem u općini Grude najmanje tri godine od dana objavljivanja Javnog poziva.

III.

Potpore će se dodjeljivati u iznosu do 2.000,00 KM po autoru.

IV.

Autor je dužan dostaviti kratki životopis i bibliografiju, uvjerenje o kretanju (kao dokaz prebivališta/ obrazac PBA-4), detaljan opis projekta – sinopsis, dvije potpisane recenzije prijavljenoga autorskog projekta (recenzenti moraju biti relevantni stručnjaci za navedena područja i to književni kritičar ili teoretičar te urednik ili izdavač), predračun troškova tiskanja knjige.

Prijavu s kompletnom dokumentacijom poslati na adresu:

JU „Kulturni dom A.B. Šimić“ Grude

Park hrvatskih velikana 3

88340 Grude

S naznakom „ NE OTVARATI – Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2024. godini“

V.

S korisnikom potpore za poticanje književnog stvaralaštva sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze autora.

VI.

Nepotpune prijave te prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati.

VII.

Prijave na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave do 30. studenog 2024. ili do utroška raspoloživih sredstava.

v.d. ravnateljice

Ivana Prlić

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2024. godini