JU “Kulturni dom A. B. Šimić” Grude u petak 1. ožujka 2024. godine neće raditi.
Odlukom Vlade Županije Zapadnohercegovačke, petak 1. ožujka 2024. godine – Dan neovisnosti Bosne i Hercegovine – proglašen je neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Obavijest o neradnom danu