JU “Kulturni dom A. B. Šimić” Grude

Park hrvatskih velikana 3

88340 Grude

ID broj : 4272428120005

Žiro račun Uni Credit Bank d.d. : 3381402286733874

Tel.: 039/ 661- 566

E-mail: kulturni.dom@grude.info

kulturni.dom.grude@gmail.com

  • Odjel Knjižnica

Tel.: 039/662-906

Facebook: https://www.facebook.com/kulturni.dom.grude