U sklopu JU “Kulturni dom A. B. Šimić” Grude na adresi Republike Hrvatske u Grudama, nalazi se polivalentna dvorana sa 132 sjedeća mjesta.

Dvorana je opremljena tehničkim uređajima za različite vrste događanja:

  • video projekcije,
  • promocije,
  • predstave,
  • predavanja,
  • radionice,
  • okrugli stolovi,
  • i sl.