Djelatnost Knjižnice obuhvaća pružanje najšireg spektra usluga i programa te usmjerenost na korisnike i zadovoljenje njihovih potreba. Djelatnost knjižnice je nabava i stručna obrada knjižnične građe i izgradnje knjižničnih zbirki, pohranu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, pružanje pristupa informacijskim izvorima, pomoć u radu s novim tehnologijama, organiziranje najrazličitijih edukacija i radionica za sve dobne skupine. Knjižnica prihvaća različitost, potiče kreativnost i razvoj vlastitih interesa iz svih područja ljudskog znanja i djelovanja. Mjesto je okupljanja, razmjene ideja i osobnog razvoja za svakog pojedinca.

Knjižnica Kulturnog doma razvojem svojih usluga i programa teži obuhvatiti što širi broj stanovnika općine Grude. Kroz naše poslovanje trudimo se ostvariti našu misiju:

Usmjerenost na korisnike i njihovo zadovoljstvo knjižničnim uslugama, kao i na dobrobit zajednice u cjelini („knjižnica za sve“, „knjižnica dostupna svima“, „knjižnica kao dnevni boravak grada“, „knjižnica kao radna soba grada“); stručno, kompetentno i susretljivo knjižnično osoblje; raznolikost i kvaliteta knjižničnih usluga, građe i programa; partnerstva na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini; promicanje vrijednosti civilnoga društva i participativne demokracije.“

Odjel za odrasle

Na odjelu za odrasle nudimo knjižnične usluge odraslima, studentima, srednjoškolcima i umirovljenicima. Pristup knjižnom fondu u najvećem je djelu slobodan što znači da traženi naslov korisnik smije samostalno pronaći na policama koje su dostupne korisnicima. Djela su raspoređena prema disciplinama i granama znanosti. Knjige unutar jedne nacionalne književnosti ili jedne stručne skupine poredane su na policama prema abecednom redu prezimena autora.

Zavičajna zbirka

U našoj Knjižnici je osnovan odjel zavičajne zbirke. Prikupljanjem građe koja se odnosi na naš zavičaj pomaže nam da ga upoznamo i steknemo šire znanje o njegovoj povijesti i kulturnom značaju u lokalnoj zajednici, ali i šire. Budući da je zavičajna zbirka nositelj povijesti i kulture ljudi s određenog područja, te govori o prošlosti i sadašnjosti zavičaja, može korisnicima Knjižnice pomoći u izradi maturskih, diplomskih, znanstvenih radova, novinskih članaka, dokumentarnih i igranih filmova. Građa zavičajne zbirke odražava cjelokupan život jednog lokaliteta, od njegova nastanka do današnjeg vremena obuhvaćajući : prirodne uvjete i bogatstva, povijesni, gospodarski, društveni razvoj, socijalnu i političku strukturu, kulturnu povijest, tradiciju i običaje, umjetničko stvaralaštvo, znamenite građane, kao i brojne druge oblike života i svu složenost njegove sredine. Povezujući prošlost i sadašnjost zavičajna zbirka predstavlja dragocjeni izvor za istraživanje i upoznavanje razvoja materijalnih i nematerijalnih dobara jednog kraja.

Dječji odjel

Namijenjen je djeci predškolskog uzrasta, osnovnoškolske dobi, odgajateljima i roditeljima. Posjedujemo bogat izbor dječje književnosti, slikovnice, stripove i romane.

Odjel multimedije

Svim članovima Knjižnice nudimo besplatne usluge korištenja računala.

Micro: bit

BBC Micro:bit je džepno računalo koje omogućava svakome kodiranje, uređivanje i korištenje raznih dijelova hardvera preko softvera. Projekt je pokrenuo britanski BBC u suradnji s velikim tehnološkim tvrtkama, zajednicama korisnika i obrazovnih ustanova kako bi se djeci pružio zabavan, jednostavan i jeftin način da razvijaju “digitalne vještine”. Uz pomoć uređaja, djeca, ali i odrasli mogu učiti osnove programiranja dok se zabavljaju gradeći virtualne ljubimce, programirajući igre i još mnogo toga. Svi članovi Knjižnice imaju mogućnost posudbe Micro:bita te tako razvijati učenje programiranja.

UPLATA ČLANARINE ZA KNJIŽNICU